contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

quản lý kinh doanh bất động sản

Công nghệ ngày càng ảnh hưởng và hiện diện trong cuộc sống và hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cần phải thích nghi, chuyển mình trước việc ứng dụng công nghệ nếu không muốn bị tụt hậu. Việc ứng dụng công

Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả trong kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản Hưng Lộc Phát đã quyết định lựa chọn và ứng dụng phần mềm SmartLand của Infox Việt Nam phát triển. Hệ thống phần mềm SmartLand sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý giỏ hàng sản phẩm cũng như

Kinh doanh bất động sản không thể thiếu giỏ hàng được nhưng làm thế nào để quản lý kho sản phẩm được chính xác? Kiểm soat được tiến độ thanh toán, công nợ khách hàng? Báo cáo thống kê được tình hình hoạt động kinh doanh để có thể phân tích đánh giá mức độ

Tại sao SmartLand lại được đánh giá là phần mềm quản lý bất động sản tốt nhất bởi các chủ đầu tư? Xây dựng những sản phẩm chất lượng và cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời là điều chúng tôi cảm thấy tự hào ở Infox Việt Nam. Đó không chỉ là một