contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

quản lý kinh doanh bất động sản

Mặc dù mới thành lập nhưng công ty TNHH bất động sản HTPT sớm đánh giá được vai trò quan trọng của công nghệ nên đã quyết định ứng dụng phần mềm vào hoạt động kinh doanh. Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp nhìn nhận lại cách thức vận hành, đánh giá

Vừa qua, Công ty bất động sản Phúc Thịnh Khởi đã ứng dụng thành công phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản SmartLand Agent nhằm số hóa bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Đây là giải pháp lõi của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời tối ưu

Công nghệ ngày càng ảnh hưởng và hiện diện trong cuộc sống và hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cần phải thích nghi, chuyển mình trước việc ứng dụng công nghệ nếu không muốn bị tụt hậu. Việc ứng dụng công

Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả trong kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản Hưng Lộc Phát đã quyết định lựa chọn và ứng dụng phần mềm SmartLand của Infox Việt Nam phát triển. Hệ thống phần mềm SmartLand sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý giỏ hàng sản phẩm cũng như

Kinh doanh bất động sản không thể thiếu giỏ hàng được nhưng làm thế nào để quản lý kho sản phẩm được chính xác? Kiểm soat được tiến độ thanh toán, công nợ khách hàng? Báo cáo thống kê được tình hình hoạt động kinh doanh để có thể phân tích đánh giá mức độ