contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

công nghệ bất động sản

Vừa qua, Công ty bất động sản Phúc Thịnh Khởi đã ứng dụng thành công phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản SmartLand Agent nhằm số hóa bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Đây là giải pháp lõi của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời tối ưu

Hoạt động kinh doanh của các công ty bất động sản với rất nhiều dữ liệu từ khách hàng tiềm năng, khách hàng giao dịch, hợp đồng, giỏ hàng, nhân viên, tài chính… với số lượng khổng lồ. Nếu không biết cách quản lý sẽ trở dẫn đến tình trạng hỗn độn, khó kiểm soát

Coronavirus đã tác động rất lớn đến ngành bất động sản. Các doanh nghiệp & môi giới thành công sẽ tìm đến công nghệ mới nhất để thúc đẩy sự hợp tác tốt hơn với những chủ sở hữu và khách hàng. Làm thế nào các môi giới và doanh nghiệp có thể biến cuộc

Công nghệ ngày càng ảnh hưởng và hiện diện trong cuộc sống và hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cần phải thích nghi, chuyển mình trước việc ứng dụng công nghệ nếu không muốn bị tụt hậu. Việc ứng dụng công

Cuộc cách mạng 4.0 như một làn hơi mới, đem tới phương thức đầu tư kinh doanh địa ốc trở nên dễ dàng. Cách thức liệt kê, xem, giao dịch tài sản đã nhanh chóng hơn nhiều với các phương tiện truyền thông, phương tiện điện tử và các ứng dụng trên điện thoại. Khi