contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Công nghệ và ứng dụng

Kinh doanh bất động sản là hoạt động đã và đang rất phát triển tại thị trường Việt Nam hiện nay. Các chủ đầu tư sẵn sàng bỏ ra vốn lớn để thiết lập mô hình kinh doanh dự án bất động sản để sinh lời. Mộ dự án kinh doanh bất động sản thường

Quản lý vận hành tòa nhà chung cư bao gồm nhiều nghiệp vụ được tổ chức, kết hợp chặt chẽ với nhau hướng tới tòa nhà được hoạt động thông suốt, an toàn cần xây dựng quy trình quản lý tòa nhà cho các bộ phận thực hiện. Để chất lượng dịch vụ được chuyên