contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Công nghệ và ứng dụng

Trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản PegaLand gặp nhiều khó khăn trong quản lý giỏ hàng sản phẩm, tài chính. Sau thời gian tìm hiểu nhiều đơn vị cung cấp, PegaLand quyết định lựa chọn phần mềm quản lý môi giới bất động sản SmartLand Agent

Thấu hiểu vai trò của công nghệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp, nhiều công ty bất động sản quyết định áp dụng phần mềm vào hệ thống hoạt động quản lý kinh doanh của mình. Nhưng phải làm thế nào để mọi nhân viên trong công ty của bạn có động lực