contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

Công nghệ và ứng dụng

Lãnh đạo công ty TNHH xe máy Châu Hoàng Phát sớm nhận thấy vai trò của công nghệ đối với quản lý doanh nghiệp nên đã quyết định hợp tác với Infox Việt Nam triển khai hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng xe máy của mình tại TP HCM. Điều này giúp doanh

Coronavirus đã tác động rất lớn đến ngành bất động sản. Các doanh nghiệp & môi giới thành công sẽ tìm đến công nghệ mới nhất để thúc đẩy sự hợp tác tốt hơn với những chủ sở hữu và khách hàng. Làm thế nào các môi giới và doanh nghiệp có thể biến cuộc

Công nghệ ngày càng ảnh hưởng và hiện diện trong cuộc sống và hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cần phải thích nghi, chuyển mình trước việc ứng dụng công nghệ nếu không muốn bị tụt hậu. Việc ứng dụng công

Cuộc cách mạng 4.0 như một làn hơi mới, đem tới phương thức đầu tư kinh doanh địa ốc trở nên dễ dàng. Cách thức liệt kê, xem, giao dịch tài sản đã nhanh chóng hơn nhiều với các phương tiện truyền thông, phương tiện điện tử và các ứng dụng trên điện thoại. Khi

Phần mềm SmartLand được địa ốc Vạn Xuận tin tưởng lựa chọn ứng dụng vào hoạt động quản lý kinh doanh đã từng bước cho thấy hiệu quả. Những tính năng nổi bật của SmartLand được đội ngũ chuyên gia công nghệ xây dựng phát triển đem đến giải pháp tối ưu cho địa ốc