contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

PropTech (property tech) công nghệ bất động sản là gì?

PropTech (property technology) là việc sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) để giúp các cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, giao dịch mua bán, thuê, cho thuê và quản lý bất động sản. Tương tự như cách FinTech tập trung vào việc sử dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, PropTech sử dụng đổi mới kỹ thuật số để giải quyết các nhu cầu của ngành bất động sản.

PropTech (property tech) công nghệ bất động sản là gì?

PropTech được thiết kế để tinh giản hóa công việc và kết nối các quy trình cho người tham gia trong tất cả các giai đoạn của thị trường bất động sản, bao gồm người mua, người bán, người thuê, người môi giới, người cho vay và chủ nhà. Các công nghệ PropTech phổ biến bao gồm phần mềm thực tế ảo cho phép khách truy cập trang web như đang bước vào trải nghiệm một bất động sản, phần mềm quản lý tòa nhà, phần mềm quản lý dự án, phần mềm quản lý văn phòng cho thuê, phần mềm quản lý giao dịch bất động sản, phần mềm đăng tin.

PropTech bao gồm ba phân khúc thị trường chính:

  • Nhà thông minh – nền tảng kỹ thuật số giám sát, quản lý hoặc vận hành trong ngôi nhà, tòa nhà thông minh. Một ví dụ có thể là hệ thống giám sát an ninh cảnh báo chủ sở hữu tài sản về mối đe dọa, bộ điều chỉnh nhiệt thông minh điều chỉnh nhiệt độ của các thiết bị không có người ở hoặc bóng đèn thông minh có thể được bật bởi ứng dụng điện thoại thông minh hoặc trợ lý kỹ thuật số, như Alexa của Amazon Echo.
  • Chia sẻ bất động sản – công nghệ tạo điều kiện cho các quá trình liên quan đến việc chia sẻ hoặc cho thuê tài sản bất động sản như đất đai, văn phòng, căn hộ hay kho bãi. Một ví dụ cụ thể là khi bạn có một bất động sản chưa cần dùng tới, bạn có thể dễ dàng cho thuê lại thông qua nền tảng chia sẻ như Airbnb.
  • FinTech bất động sản – các ứng dụng liên quan đến mua bán bất động sản. Thông qua các nền tảng này việc quản lý hợp đồng, thu chi trở nên dễ dàng. Phần mềm quản lý bất động sản SmartLand là công cụ hữu ích cho các chủ đầu tư quản lý tài chính, giao dịch của doanh nghiệp.

Mặc dù vẫn là một lĩnh vực tương đối mới, sự hội tụ của các công nghệ, chuyển đổi số là những động lực thúc đẩy PropTech tiến lên. Mục tiêu của PropTech bao gồm giảm thiểu chi phí và nguồn lực liên quan đến giao dịch bất động sản, tối đa hóa hiệu quả, tiết kiệm thời gian và cá nhân hóa quản lý tài sản. Blockchain sổ cái phân tán dự kiến sẽ đóng vai trò trong việc tạo ra một cơ sở hạ tầng an toàn cho thanh toán bất động sản, kiểm tra tín dụng của người thuê và hợp đồng thông minh.