contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

Lợi ích khi triển khai phần mềm quản lý bất động sản SmartLand

Phần mềm quản lý bất động sản SmartLand phiên bản dành cho chủ đầu tư giúp các doanh nghiệp bất động sản giải quyết bài toán quản lý, giảm chi phí tăng khả năng cạnh.

Phần mềm quản lý bất động sản SmartLand mang đến một giải pháp sáng tạo linh hoạt phù hợp với từng đặc trưng của doanh nghiệp giải quyết toàn vẹn mọi nhu cầu, nghiệp vụ vận hành, kinh doanh bất sản.


Những lợi ích tuyệt vời mà phần mềm kinh doanh bất động sản SmartLand đem lại cho doanh nghiệp bất động sản

Quy trình hoạt động được xác định rõ ràng hơn

Các phân hệ trong SmartLand thường yêu cầu các doanh nghiệp xác định rõ ràng các quy trình để tránh sự chồng chéo, dư thừa trong việc hoạt động giữa các các cá, bộ phận, phòng ban khác nhau.

Số liệu chính xác hơn

Với việc mọi thao tác giao dịch được tương tác trên phần mềm, dữ liệu được tổ chức tập trung thống nhất, thông tin nhập vào được kiểm tra ràng buộc do đó tránh được nhiều sai sót với việc thực hiện thao tác thủ công dữ liệu không đồng bộ thiếu tập trung. Tại từng thời điểm có thể kiểm tra xem số liệu chi tiết hoặc số liệu tổng hợp trên phần mềm SmartLand.

Công tác kế toán, công nợ chính xác hơn

Phần mềm SmartLand quản lý tốt các đợt thanh toán, thời hạn thanh toán đợt, số tiền đợt, phiếu thu, phiếu chi một cách chính xác.

Hỗ trợ hoạch định chiến lược kinh doanh

Tại mỗi thời điểm phần mềm có thể đưa ra báo các chính xác về doanh thu, hoạt động kinh doanh theo từng cá nhân, phòng ban, chi nhánh, dự án, khu vực, khoảng thời gian. Từ đó giúp nhà quản lý đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tăng năng suất hoạt động kinh doanh tối đa

Thông tin được xử lý chính xác nhanh chóng tức thì khiến thời gian quản lý được giản bớt, tăng tính hiệu quả, đánh giá được hiệu quả làm việc của nhân viên, phòng ban, chi nhánh nhờ đó có thể đưa ra các điều chỉnh phù hợp hơn.

Tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp

Phần mềm bất động sản SmartLand phiên bản dành cho chủ đầu tư mô phỏng mọi nghiệp vụ tương tác giữa các bộ phận doanh nghiệp lên phần mềm.