contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

3 bước nhắn tin để thiết lập cuộc hẹn bất động sản

Việc tìm kiếm bất động sản trực tuyến có thể tạo ra nhiều khách hàng tiềm, nhưng chỉ có các đại lý bất động sản, nhà môi giới thành công nhất mới đưa lượng khách hàng tiềm năng này đến bước tiếp theo bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản tới các cuộc hẹn. Trong thế giới ngày nay, nhắn tin đã trở thành một hình thức truyền thông thường xuyên, do đó điều quan trọng là sử dụng thông tin này để kết nối và giao tiếp với khách hàng một cách thuận tiện nhất.

Sử dụng 3 tin nhắn văn bản này để nhận cuộc hẹn tiếp theo của bạn.

Nhắn tin thiết lập cuộc hẹn giao dịch bất động sản

“Thời gian nào là tốt nhất cho bạn để nói chuyện? Vui lòng chọn thời gian phù hợp với bạn tại đây [lên lịch]. “

Một trong những cách đơn giản nhất để thiết lập cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng là với một hệ thống tự động. Điều này cho phép chủ động để chọn thời gian phù hợp với họ mà không phải gọi điện thoại bổ sung chỉ để thiết lập cuộc hẹn hoặc trao đổi email. Để thành công, bạn sẽ cần liên kết tới một dịch vụ như Calendly. Đây là một cách đơn giản, hiệu quả để đạt được một cuộc hẹn mà sẽ không phải bất tiện cho bạn hoặc khách hàng tiềm năng của bạn.

“Hy vọng bạn thích thú danh sách tính năng của chúng tôi. Tôi có một hướng dẫn tuyệt với từ người mua nhà đầu tiên mà bạn có thể thấy thú vị. Bạn có muốn một bản sao không? Trả lời và tôi sẽ gửi nó qua.”

Đây là một cách đơn giản để trả lời. Thứ nhất, bạn đang thu hút khách hàng tiềm năng bằng cách hỏi một câu hỏi, và thứ hai là bạn đang cung cấp cho họ nội dung có giá trị sẽ giúp họ trong việc tìm kiếm nhà của họ. Bạn tự thiết lập mình như là một nguồn lực và lần lượt, khách hàng tiềm năng sẽ tìm bạn với bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có về quá trình này. Điều này cho bạn cơ hội để thiết lập một cuộc hẹn và biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

“Tôi tìm thấy một vài ngôi nhà phù hợp với danh sách các tiêu chí phải có của anh/chị, khi nào anh/chị sẵn sàng đến văn phòng để thảo luận về ngôi nhà?”

Trước khi nhắn tin cho khách hàng tiềm năng, hãy thực hiện một số nghiên cứu và tìm thấy một vài ngôi nhà có tính năng cần phải có của khách hàng. Đề nghị này sẽ là một cách chắc chắn để dẫn tới một cuộc hẹn. Đồng thời hãy chắc chắn đưa ra một số ngày và thời gian nhất định trong nội dung để khách hàng lựa chọn cho buổi gặp. Chuẩn bị những điều quan trọng cung cấp để có một cuộc hẹn tiếp theo. Không chỉ bạn đang giúp khách hàng tìm kiếm căn nhà, bạn cũng cho thấy rằng bạn là người tư vấn đáng tin cậy, bởi vì bạn đã làm việc để tìm căn nhà mà khách hàng thực sự mong muốn.

Tích hợp tin nhắn văn bản trong phần mềm quản lý bất động sản SmartLand

SmartLand là phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản giúp tự động hóa quản lý. Hệ thống cung cấp tin nhắn SMS tự động gửi tin nhắn để làm cho giao tiếp với khách hàng tiềm năng liền mạch và thành công. Tính năng tự động hóa của phần mềm bất động sản SmartLand sẽ giúp bạn chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn và thiết lập nhiều cuộc hẹn hơn cho bạn nhiều thời gian hơn để bán hàng và tăng danh sách khách hàng.

Infox Business