contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

Ban quản trị chung cư phải có chứng chỉ vận hành

Điểm mới trong dự thảo Thông tư “quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư” của Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, thành viên của Ban quản trị (BQT) tại các tòa nhà chung cư trên cả nước sẽ phải đi học để được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư, theo quy định mới của Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015. Dự thảo thông tư này sẽ thay thế Thông tư 14/2011 ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hội nghị nhà chung cư

Đối tượng áp dụng cần tham gia khóa đào tạo chứng chỉ quản lý vận hành chung cư

Tại Điều 2, dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng gồm: các đơn vị quản lý vận hành chung cư; cán bộ nhân viên làm việc tại các bộ phận chuyên môn của đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư; thành viên ban quản trị hoặc đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Tham gia khóa học chứng chỉ vận hành quản lý chung cư, học viên sẽ được đào tạo theo 9 chuyên đề cơ sở và 4 chuyên đề chuyên ngành theo quy định thông tư 10/2015/BXD – TT

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản về luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan
Chuyên đề 2: Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành tòa nhà
Chuyên đề 3. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp thoát nước trong và ngoài tòa nhà chung cư.
Chuyên đề 4. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư.
Chuyên đề 5: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thang máy trong tòa nhà.
Chuyên đề 6: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư.
Chuyên đề 7: Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư.
Chuyên đề 8: Hướng dẫn thực hành kỹ năng tự cứu, thoát nạn, thoát hiểm trong toàn nhà chung cư, văn phòng
Chuyên đề 9: Thực hành và khảo sát thực tế.

Riêng học viên là thành viên ban quản trị tòa nhà chung cư sẽ phải học thêm nội dung sau:
CĐ1: Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư;
CĐ2: Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư;
CĐ3: Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư;
CĐ4: Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của người học.
Sau khi hoàn thành nội dung khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 5 năm

Thông tư trên được kế thừa từ Thông tư 14/2011 và có sửa chữa bổ sung để nội dung đào tạo hợp lý và sát với thực tế.

Quy định bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nhà chung cư và cấp giấy chứng nhận quản lý nhà chung cư cho BQT là đúng và cần thiết. Bởi đây là những người đại diện cho cư dân điều hành các công việc liên quan đến vận hành tòa nhà có hàng trăm gia đình sinh sống. Điều đó, đòi hỏi thành viên BQT phải có kiến thức cơ bản về quản lý vận hành nhà chung cư như: kiến thức về PCCC, kiến thức về quản lý điện tích sở hữu chung riêng, kiến thức về ký kết hợp đồng thuê đơn vị tổ chức quản lý vận hành chung cư, kiến thức về quản lý chi tiêu quỹ bảo trì chung cư…