contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

PMC

PMC

06/04/2017

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC

Địa chỉ:   57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel:         (+84) 24 3773 8686
Fax:        (+84) 24 3773 7777
Website: pmcweb.vn
Email:     pmc@vnpt.vn