contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Tin tức

Phần mềm quản lý tòa nhà InfoxBuilding là giải pháp công nghệ hỗ trợ giúp công việc quản lý, vận hành tòa nhà do Infox Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Ngay từ đầu phần mềm InfoxBuilding đã trở thành sự lựa chọn của nhiều doanh với quy mô lớn, nhỏ trên khắp cả nước,