contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Tin tức

Với đặc trưng công việc phải quản lý hàng ngàn danh mục phụ tùng linh kiện xe máy, hầu hết các chuỗi cửa hàng phụ tùng xe máy cảm thấy rất kho khăn trong việc quản lý bán hàng, cộng thêm nhiều cửa hàng nằm ở nhiều địa điểm khác nhau khiến công việc quản

Có bao giờ bạn tưởng tượng doanh nghiệp bất động sản của bạn sẽ ở đâu trong một, hai hoặc thậm chí năm năm tới hay chưa? Câu hỏi hay hơn có thể là doanh nghiệp của bạn đã hoạt động tốt như thế nào trong năm ngoái? Không có gì là bí mật, đó là các doanh nghiệp bất động