contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

Công nghệ và ứng dụng

Phần mềm SmartLand được địa ốc Vạn Xuận tin tưởng lựa chọn ứng dụng vào hoạt động quản lý kinh doanh đã từng bước cho thấy hiệu quả. Những tính năng nổi bật của SmartLand được đội ngũ chuyên gia công nghệ xây dựng phát triển đem đến giải pháp tối ưu cho địa ốc

Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả trong kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản Hưng Lộc Phát đã quyết định lựa chọn và ứng dụng phần mềm SmartLand của Infox Việt Nam phát triển. Hệ thống phần mềm SmartLand sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý giỏ hàng sản phẩm cũng như

Ngày nay ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà ngày càng phổ biến. Phần mềm quản lý tòa nhà trở thành thành giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Mặc dù vậy không