contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Công nghệ và ứng dụng

Với mức đầu tư gần 300 tỷ USD, chiếm khoảng 21% FDI vào đầu năm 2017. Ở cấp độ quốc tế, ngành bất động sản (BĐS) đang trải qua một quá trình chuyển đổi lớn thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động từ bán hàng đến quản lý. Chỉ có những

10/12/2017
No Comments

Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng của các công ty tư nhân trị giá hơn một tỷ đô la – được gọi là “unicorns” (kỳ lân) Nhưng khi quá nhiều startup đã trở thành kỳ lân, một nhóm trong nhóm đó nổi bật hẳn lên gọi là: ” decacorns “, các