contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Công nghệ và ứng dụng

Phần mềm quản lý tòa nhà SmartLand Building từ lâu đã được nhiều doanh nghiệp và chủ đầu tư ứng dụng xem là giải pháp quản lý vận hành tòa nhà không thể thay thế. Là giải pháp tối ưu giúp các đơn vị quản lý bất động sản quản lý hiệu quả, giảm tối

Phần mềm quản lý bất động sản SmartLand dành cho sàn giao dịch môi giới lẻ đang là giải pháp công nghệ được nhiều sàn giao dịch ứng dụng vào quản lý kinh doanh nhằm tối ưu tăng cường khả năng kinh doanh và chốt giao dịch tốt nhất. Với mong muốn ngày càng phát