contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Thị trường Bất Động Sản

Khi các dự án tòa nhà chung cư ngày càng nhiều giải quyết bài toán nhà ở tại các đô thị lớn, ngoài việc chọn vị trí và chất lượng công trình tốt thì công tác đi vào vận hành hoạt động là quản lý vận hành tòa nhà chung cư ngày càng được chủ