contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

Phú Thịnh Land

Công ty TNHH Đất Phú Thịnh hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số  0304078537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 08/11/2005 và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cấp đổi lần 12, ngày 02/10/2012. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm: Tư vân, môi giới, kinh doanh bất động sản; Thi công xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi…

Sau thời gian tìm hiểu Phú Thịnh Land quyết định triển khai và ứng dụng phần mềm quản lý bất động sản SmartLand vào hoạt động của doanh nghiệp.

Khách hàng: Công ty TNHH Đất Phú Thịnh

Ngày ký: 07/12/2017