contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0904.681.000

Phú Thịnh Land

Công ty TNHH Đất Phú Thịnh (Tên giao dịch tiếng Anh: Prosperous Rich Land Company Limited, Tên viết tắt: Pro Rich Land Co.,Ltd) hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số  0304078537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/01/2005 và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cấp đổi lần 12, ngày 02/10/2012. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm: Tư vân, môi giới, kinh doanh bất động sản; Thi công xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi…

Client: Công ty TNHH Đất Phú Thịnh

Date: 07/12/2017