contact@infox.vn (028)66.835.000 - 0932.784.000

Đất Xanh Miền Trung

Công ty CP Đất Xanh Miền Trung là thành viên Tập đoàn Đất Xanh. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/4/2011, sau 06 năm xây dựng và phát triển, Đất Xanh Miền Trung đã và đang từng bước trở thành công ty đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Với mong muốn tìm kiếm giải pháp công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp, Đất Xanh Miền Trung đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý bất động sản Smartland. Hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tối ưu quy trình bán hàng, cũng như tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

Khách hàng: Công ty CP Đất Xanh Miền Trung

Ngày ký: 10/07/2015